COBRAS RESULTAT

Resultat

hd A AD ua
MH
Hypothereostest (sköldkörtel)2013 -UA

Tävling
20110409 Appell spår 189.7p GK
20110501 Appell spår bröt
20110508 Appell spår 258.5p UPPFLYTTAD
20110910 Lägre sök bröt
20110918 Lägre spår ej GK
20111113 Lägre spår 418.2p GK
20120318 Lägre spår 524.25p UPPFLYTTAD
20120325 Lägre sök bröt
20120728 LKL 1 189p
20120930 Högre spår 422p GK
20121104 Högre spår 482.5 UPPFLYTTAD
20130420 Elitklass spår 473.5 GK
20130706 Lägre sök 506.5 UPPFLYTTAD

20130830 Exteriörbeskrivning GK
20130831 Elitklass spår bröt
20131103 Elitklass spår bröt
20140406 Högreklass sök bröt
20140426 Elitklass spår 499.5 poäng. GK
20140427 Elitklass spår 508.5 poäng GK

20140503 Elitklass spår 549.75 poäng Certpoäng
 20140606 Elitklass spår 487p GK