Hymers resultat

resultat

hd A ED ua 
MH
KORAD 150 poäng
Cert på utställning
TJ-hund hv/flygvapnet
lydnadsmästare i Osby 2005
1:a DM försvarsmaktshundar 2006
Deltagit på SM för försvarsmaktshundar 2006
Riksmästare i bruks 2008
Lydnadsmästare i Halen 2010
Lydnadsmästare i Halen 2012
Lydnadsmästare i Halen 2013

PROV
20040409 LKL1 bröt
20040509 MH
20040704 Utst. UKL 3
20040808 LKL1 188.5 poäng 1PRIS
20041024 Appell spår 202,5 ej GK
20041114  Appell spår 241.7 UPPFLYTTAD
20050618 LKL 2 187 poäng 1pris
20050904 Lägre spår 538.2 UPPFLYTTAD
20051016 MT 150 poäng
20051105 CERT försvarsmaktshund
20060318 Utst. B/J KL1, B/J KK1, CK, BHKL4, CERT
20060702 GK exteriördel KORAD
20060903 Högre spår 422poäng GK
20061112 Högre spår bröt
20070908 Högre spår 455poäng GK
20070929 Högre spår 545poäng UPPFLYTTAD
20080330 Lägre sök bröt
20080412 Elit spår 519poäng GK
20080420 Lägre sök 262poäng ej GK
20080501 Lägre sök 384 poäng GK
20080606 Elit spår bröt
20080615 Elit spår 451poäng GK
20080808 LKL3 192poäng 3pris
20080809 Elit spår 514.2poäng GK
20080907 Elit spår 499.5poäng GK
20080928 BHprov(IPO) GK
20081102 Elit spår 490.5poäng GK
20090328 Elit spår 488.7 GK
20090419 Elit spår bröt
20090613 Elit spår 467.2 GK
20090704 LKL3 235.5poäng 2pris 
20090801 LKL3 254poäng 2pris
20090905 LKL3 242.5poäng 2pris
20090920 Elit spår bröt
20091025 Lägre sök bröt
20091205 LKL3 221poäng 3pris
20091212 LKL3 205poäng 3pris
20100228 LKL3 201.5poäng 3pris
20100910 LKL3 263poäng 1PRIS(la sig på sittande i grupp)
20110129 Elit lydnad 113poäng 0pris